Polityka prywatności i pliki cookies

 

Polityka prywatności i pliki Cookies

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Marta Bartoszek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą WERAKO Marta Bartoszek, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności ul. Lipowa 11, 86-050 Solec Kujawski, NIP 4660331082, REGON 341627924 , adres poczty elektronicznej: sklep@werako.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

 

2) Udostępnienie przez Klientów swoich danych osobowych Administratorowi jest w pełni dobrowolne i stanowi wyłączną samodzielną decyzję Klienta .

 

3) Administrator przetwarza dane osobowe  Klienta w zgodzie z zapisami:

1) RODO oznacza ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2) Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. … )

3) Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z poźn. zm.)

 

4) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta, aby:

 1. zawrzeć umowę sprzedaży i wypełniać jej warunki,
 2. wykonywać rozliczenia finansowe,
 3. wysyłać informacje handlowe, prowadzić kampanie reklamowe i inne działania marketingowe,
 4. sprzedawać produkty.

 

 5) Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

 

 6) Dane osobowe zbierane są na potrzeby Administratora i przetwarzane w celu realizacji przedmiotu działalności gospodarczej jego przedsiębiorstwa, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych (o ile Klient wyrazi na to stosowną zgodę), z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

 

 7) Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 8) Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

 

 9) Klient może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie kursorem dodatkowych pól formularzy Zamówienia , aby podane przez Klienta dane osobowe były przetwarzane do innych celów marketingowych Administratora , zwłaszcza w celu informowania Klienta o nowych produktach oraz promocjach handlowych.

 

 10) Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres obowiązywania rękojmi/gwarancji jakości a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych po zrealizowaniu umowy sprzedaży, do czasu jej cofnięcia.

 

 11) Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

 12) Dane osobowe Klienta nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani w tym profilowaniu.

 

 13) W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazać dalej dane osobowe Klienta – jeśli będzie to konieczne w celu wykonania umowę sprzedaży. Administrator przekaże dane osobowe Klienta wyłącznie trzem grupom:

 1. osobom przeze mnie upoważnionym – moim pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 2. podmiotom przetwarzającym – którym zlecę czynności wymagające przetwarzania danych,
 3. innym odbiorcom danych – np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, hostingodawcom, biurom rachunkowym, dostawcom systemów mailingowych.

 

14) Klient ma prawo do nieodpłatnego:

 

 1. żądania udostępniania swoich danych osobowych,
 2. ich sprostowania,
 3. usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych osobowych;
 7. cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałam na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem;
 8. wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 15) Klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie gdy:

 1. Przetwarzania danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub,
 2. Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś.

 

16) Uprawnienia, o których mowa w 14) i 15) Klient może realizować poprzez przesłanie żądania na adres e-mail: sklep@werako.pl.

 

  2. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
 3. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 4. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 5. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 6. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
 7. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
 8. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 9. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 10. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach :

-  w przeglądarce Chrome

-  w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer

-  w przeglądarce Opera

-  w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

11 . Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

 

  3 . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

 

2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 

4. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, w tym certyfikat SSL

 

5. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres : sklep@werako.pl