Najczęściej popełniane błędy przy montażu pastucha

Elektryzator dobrany nieprawidłowo.


Twoje zwierzęta i uprawy będą bezpieczne gdy elektryzator i wszystkie elementy ogrodzenia elektrycznego będą prawidłowo dobrane.

Najczęściej popełnianym błędem jest zakup zbyt słabego elektryzatora lub niedostosowanego do potrzeb.

Czynniki jakie należy wziąć pod uwagę to wielkość obszaru ogrodzenia, warunki terenowe w jakich pastuch będzie użytkowany, rodzaj pilnowanych lub odstraszanych zwierząt oraz możliwości zasilania.

 

Nieprawidłowe lub niewystarczające uziemienie


Zetknięcie zwierzęcia z przewodem ogrodzenia zamyka obwód z elektryzatorem poprzez uziemienie.

Jeżeli obwód nie zostanie zamknięty z powodu złego uziemienia, prąd nie popłynie i zwierzęta nie poczują impulsu elektrycznego.

Grunty piaszczyste, kamieniste oraz suche źle przewodzą prąd. Rozstawiając ogrodzenie elektryczne na podłożu o słabej przewodności należy umieścić uziom pomiędzy kępami traw lub krzewów, które dłużej utrzymują wilgoć.

Gdy elektryzator zasila długie ogrodzenia należy zastosować 2 lub 3 paliki jednometrowe połączonych kablem, rozmieszczonych co 1 metr. Jeżeli poczujesz napięcie (przebicie) na zamontowanym paliku uziemiającym lub wokół niego oznacza to, że uziemienie nie działa prawidłowo. Należy wówczas zastosować dłuższe lub dodatkowe paliki uziemienia.

 

Zastosowanie słabej jakości izolatorów lub użycie izolatorów „własnej roboty”


Do właściwego działania ogrodzenia niezbędne jest zastosowanie oryginalnych izolatorów blokujących upływ prądu do ziemi. Takie izolatory są solidne i trwałe, posiadają wysokie parametry izolacyjne a specjalny plastik powoduje, że izolatory są odporne na promieniowanie słoneczne UV ( dzięki czemu nie zużywają się szybko).

Używanie izolatorów „własnej roboty” takich jak plastikowych butelek, gumowych rurek, okręcanie folią, gwoździem itp. obniża wydajność, jakość i skuteczność całego ogrodzenia elektrycznego.

 

Zastosowanie nieodpowiednich przewodów (drutów, plecionek, taśm)


Częstym błędem jest zakup silnego, drogiego elektryzatora a oszczędzanie na przewodach ogrodzeniowych. Parametry wybranego przewodnika muszą być dostosowane do długości grodzonego terenu, rodzaju zwierząt, mocy i sposobu zasilania elektryzatora.

Należy zwrócić uwagę na takie cechy jak: wytrzymałość na zerwanie, oporność oraz jaka jest maksymalna długość ogrodzenia dla elektryzatorów (sieciowych, akumulatorowych lub bateryjnych). Wybrany przewodnik należy więc dopasować do warunków.

 

Zbyt silny porost roślinności


Linie ogrodzenia nie mogą przerastać trawą czy chwastami, nie ma mowy o stykaniu się z gałęziami czy krzakami (każde takie zetknięcie powoduje obniżenie skuteczności całego ogrodzenia a także zwiększa zużycie prądu, akumulatora lub baterii.

Obszar pod elektrycznym ogrodzeniem należy cyklicznie kosić - zwłaszcza gdy przewód znajduje się nisko na ziemią (np. w przypadku ochrony przed dzikami, zającami).

 

Niestaranne osadzenie lub brak wzmocnionych słupków narożnych, początkowych i końcowych


W kluczowych miejscach ogrodzenia (słupki początkowe, końcowe i narożnikowe) warto wzmocnić słupki ogrodzeniowe.

Należy zastosować izolatory naciągowe oraz sprężyny napinające, które powodują że konstrukcja ogrodzenia jest stabilna (amortyzują naprężenia powstałe w wyniku napierania na ogrodzenie przez zwierzęta i pastuch nie jest zrywany).

Jeśli ogrodzenie elektryczne ma działać w pełni efektywnie, jego wszystkie elementy muszą zostać profesjonalnie zmontowane.